Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~
`
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8

9

0

-
+
=
Backspace
Tab
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
{
[
}
]
|
\
Caps
Lock
A
S
D
F
G
H
J
K
L
:
;
"
'
Enter
Shift
Z
X
C
V
B
N
M
<
,
>
.
?
/
Shift
Ctrl
Win
Alt
Space
Alt
Win
Menu
Ctrl
Print
Scrn
Scroll
Lock
Pause
Break
Insert
Home
Page
Up
Delete
End
Page
Down
Num
Lock
/
*
7
Home
8
9
Pg Up
4
5
6
1
End
2
3
Pg Dn
0
Ins
.
Del
-
+
Enter
000
Registre de tecles
Prova de teclat
Prova de teclat en línia

Quan necessiteu provar si les tecles del teclat són normals, només heu de prémer la tecla que necessiteu per provar. Veureu el canvi de color corresponent al teclat virtual de dalt per determinar si les tecles del teclat funcionen correctament. El vostre historial de tecles es mostrarà a la pàgina. Si necessiteu tornar a provar, podeu fer clic a